Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej

Stacje dezynfekcji i higieny

Stacje dezynfekcji i higieny ze stali nierdzewnej są jednym z elementów wyposażenia pomieszczeń i śluz sanitarnych. Zapewniają najwyższy poziom higieny przy wejściu kadry pracowniczej na hale produkcyjną oraz utrzymują czystość po opuszczeniu jej. Oddzielają strefę czystą od strefy brudnej zapobiegając przedostawaniu się bakterii i drobnoustrojów. Wykonane z certyfikowanej stali nierdzewnej spełniają wszystkie wymagania sanitarne a także wymogi mechaniczne i bezpieczeństwa pracy. Stacje dezynfekcji i higieny składają się z modułów dezynfekcji rąk, kołowrotu, myjki butów ze szczotkami, przejścia dezynfekcyjnego, mat dezynfekcyjnych i podestów, w różnych wariantach i konfiguracjach.

Oferujemy możliwość dostosowania wyposażenia stacji do wymagań zakładu, oraz pomoc przy wyposażeniu i odpowiednim ustawieniu modułów w pomieszczeniach i śluzach sanitarnych.

OPIS DZIAŁANIA:

Stacje dezynfekcji i higieny uruchamiane są przy pomocy fotokomórek umieszczonych wewnątrz komory dezynfekcji rąk, otwierających dysze dozujące płyn dezynfekcyjny przy jednoczesnym zwolnieniu dźwigni bramki obrotowej. Zwolnienie dźwigni pozwala na jednorazowe wykonanie 1/3 obrotu ramion, umożliwiając przejście jednej osoby. W podłodze stacji została umieszczona myjka 2-szczotkowa lub wanna odpływowa, której konstrukcja zapewnia mycie i dezynfekcje spodów obuwia roboczego lub w pierwszej fazie dezynfekcję spodów obuwia roboczego, natomiast w drugiej ich ociekanie przed opuszczeniem śluzy.

Urządzenia zostało wyposażone w sygnalizację optyczną wskazującą aktualny tryb pracy oraz specjalne zabezpieczenie ewakuacyjne umożliwiające całkowite zwolnienie bramki obrotowej oraz czujnik poziomu płynu uniemożliwiający uruchomienie stacji przy pustym zbiorniku. Zabezpieczenie ewakuacyjne załączone jest po wciśnięciu odpowiedniego przycisku.